גני ילדים

בתי ספר

כחלק מתוכנית הלימודים השנתית ילדי ביה״ס ישולבו בפרויקט - כושר ואורח חיים בריא.
פעילות כושר לילדים kids & gym  משלבת אימונים ובפעילות לשיפור מיומנויות,
בפיתוח הקואורדינציה פעילות אירובית, ובהנאה חברתית.
הילדים פועלים ולומדים להכיר את הגוף.

התוכנית פועלת בדרך מבוקרת ונכונה, ותורמת -

חומרי עזר

תכניות מאושרות ממאגר משרד החינוך

חינוך גופני

מס׳ תוכנית במאגר 1574