חדר כושר לילדים

גילאים 7-13

שני

רביעי

17:00
גילאים 7-10
17:00
גילאים 7-10
17:50
גילאים 11-13
17:50
גילאים 11-13

מרכז כושר לילדים

גילאים 3-6

שלישי

16:30
גילאים 3-4
17:15
גילאים 5-6